Dariknews | 16.09.2020 08:30:01 | 18

КЕВР утвърди цената на природния газ за септември 2020 г.


Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решение във връзка с подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цена за септември 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издаде

Прочети цялата публикация