24chasa | 16.09.2020 09:33:00 | 22

369 лв. ще е линията на бедност за страната през 2021 г.


Правителството определи линията на бедност за 2021 г. Размерът й ще е 369 лв. - с 6 лв. по-висок в сравнение 2020 г. Сумата е определена в съответствие с Методиката за определяне на линията на бедност за страната. Определеният размер от 369 лв. отразява потреблението на най-ниско доходните групи от населението и индекса на цените на малката по

Прочети цялата публикация