БНР | 26.11.2020 16:27:41 | 129

Община Ловеч вдигна такса „смет“ за 2021 г.


Общинският съвет в Ловеч  реши на заседанието си днес да се увеличи размера на такса битови отпадъци за 2021 г.

Според общинската администрация увеличението се налага както от новите стойности на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, така и от изискванията по сключени договори за сметосъбиране, сметоизвозване, депо, чистота и снегопочистване.

В Ловеч и 34-те населени места е прието увеличение с 0,3  промила за нежилищните  имоти в дейността чистота и с 0,5 промила за жилищните имоти.

За Ловеч увеличението на депониране е с 0,1 промила, а за селата с 0,3 промила поради  ниските данъчни оценки на имотите там. В селата трябва да се увеличи честотата на сметосъбиране, както и да се закупи нова техника. 

Кметът Корнелия Маринова даде примери колко ще е увеличението.

За апартамент в трите квартала на Ловеч - „Здравец“, „Младост“ и „Червен бряг“, при средна данъчна оценка около 10 000 лева, такса битови отпадъци сега е 14 лв., а през 2021 г. ще е 19 лв., тоест разликата е 5 лева.

За апартамент в централната част на града при средна данъчна оценка 27 000 лв. таксата става от 37,80 лв. на  51,30 лв. При търговските обекти с 40 000 лв. данъчна оценка таксата за 2020 г. е 388 лева за следващата година става 415 лева.

Прочети цялата публикация