Profit.bg | 21.10.2021 11:47:19 | 48

Помощ от държавата за родители на деца до 14 г., които учат дистанционно


Родителите на деца до 14 години, които не посещават училище, детска ясла или градина поради въведените противоепидемични ограничения, имат право на месечна целева помощ в случай, че са принудени да излязат в неплатен отпуск, тъй като не могат да работят дистанционно, нямат възможност да ползват платен отпуск и не са в болнични

Прочети цялата публикация