IPv4

Достигнахме лимита на интернет?

Наскоро се появиха (поредни) слухове, че сме на прага на изчерпване на интернет и по-точно на IPv4 адреси.…

 Inews.bg (19.05.2015)