Cross.bg | 17.02.2021 14:33:00 | 87

УНСС участва в нов проект по „Еразъм+“ в подкрепа на образованието в периферните селски райони в Европа


Проект RUR'UP „Иновативно образование за устойчиво развитие в периферните селски райони" получи силно конкурентно финансиране от програма „Еразъм +" 2020.Транснационалният проект включва седем институции за висше образование и други неправителствени организации, работещи в сферата на образованието и развитието на селските райони. RUR'UP ще подкрепи тяхното сътрудничество в областта на иновативните интервенции за устойчиво развитие на планински и други маргинализирани селски райони, които често се описват като „периферни райони". Участващите партньори възнамеряват да изготвят разнообразни образователни материали и да разработят учебни дейности, специално насочени към такива области. УНСС ще допринесе за оценката на социално-икономическите потребности в тези райони, както и за създаването на дигитална платформа за създадените и събрани образователни и учебни материали.Периферните райони имат решаваща роля за съживяване на европейските селски райони и допринасят за тяхното устойчиво развитие, което поддържа и подобрява околната среда, културното наследство и биологичното разнообразие, като същевременно подобрява социално-икономическите условия

Прочети цялата публикация