БНР | 14.05.2021 09:13:45 | 83

Познаваме ли основните си права


Само преди дни се състоя семинар на тази тема – как да подобрим приложението на Хартата на основните права на Европейския съюз на национално ниво.

Едно изследване на основните права на ЕС от края на ноември 2019 г., за осведомеността за Хартата на основните права на ЕС в държавите-членки, установи изключително ниски нива на познаване на Хартата сред гражданите на Съюза.

Едва 4 от 10 знаят изобщо за съществуването й, а от тях едва 12% са наясно какво представлява тя.

Изследването изтъква също така, че съдиите в държаните-членки се позовават спорадично на разпоредби от Хартата, основно в областта на миграцията, защитата на личните данни и наказателното право.


Кои бяха основните акценти и темите в семинара?

Темата коментира в “Законът и Темида“ адв. Елка Пороминска, председател на Асоциацията за жените адвокат. 

“Основните акценти бяха – равният и ефективен достъп до правосъдие, правна помощ, правото на добро управление, което беше тема на омбудсмана – Диана Ковачева.

Освен това и проф. д-р на юридическите науки Атанас Семов постави темата за ключови въпроси относно приложното поле на Хартата, кокти и относно прилагането на нормите принципи.

В заключение чухме и добри практики от Италия чрез известната ни колега – адв. Мария Ганчева, член на Софийската и Миланската адвокатска колегия.

Семинарът завърши с приемането на една декларация за ролята на адвокатите за защита на основните права. Тъй като знаем, че адвокатът е “войникът на правосъдието“.

Кои са основните ни права и как да ги защитим?

Хартата се явява неформалната конституция на Европейския съюз. Защото тя регулира основните права. Каквито са – социалните права, право, свързано с околна среда, лични данни, по-добра администрация, право на достъп до документи, право на защита на потребители и т.н.

Основното нещо, което трябва да се направи, е първо, тази Харта да бъде изучавана и да бъде известна на широк кръг от граждани, да не кажа на всички.

Кактознаем българските граждани имат защита на своите права в нашата конституция. Но това е предвидено и в Хартата, която е Конституцията и на ЕС. За да могат да защитят правата си, гражданите трябва да ги познават.“Проектът „Адвокати за защита на основните права“

Темата коментира в “Законът и Темида“ и Диляна Маркова изпълнителен директор на Фондация “Български адвокати за правата на човека“

“Целта на проекта е  – повишаване на осведомеността сред адвокатите за приложението на Хартата на основните права на ЕС на национално ниво.

Проектът стъпва на най-различни изследвания основно на агентите за основните права на ЕС.

Хартата касае приложение на право на Съюза, но по отношение на юридическата общност се получава този дисонанс между това – кога на национално ниво се прилага право на ЕС, и кога се прилага Национално право.

Множество национални закони всъщност транспонират право на ЕС. И се получава едно размиване на сива зона на несигурност дали всъщност става въпрос за приложение на Национално право, или за право на Съюза.

Разговорите можете да чуете от звуковите файлове.


Прочети цялата публикация