Nellyo.wordpress.com | 22.06.2021 16:38:19 | 100

Технологиите за данни в полза на по-доброто регулиране


Публикувани са Заключения на Съвета относно технологиите за данни в полза на  по-доброто регулиране. Предвиждат се мерки по три линии: Ориентирано към бъдещето и устойчиво законодателство ПОДКРЕПЯ трайния ангажимент на Комисията за осигуряване на ефективно, ефикасно, ориентирано към бъдещето и неутрално по отношение на технологиите законодателство в съответствие с принципите за по-добро регулиране, за да […]

Прочети цялата публикация