Свободна Европа | 15.09.2021 04:56:29 | 49

Повече инвестиции от Китай, по-малко демокрация


През последното десетилетие Китай се превърна в най-големия търговски партньор на страните от Централна и Източна Европа. Увеличаващите се китайски инвестиции в региона обаче съвпадат с негативни тенденции по отношение на върховенството на закона и качеството на управление. Съществува и ясна връзка между притока на китайски капитал към дадена държава и отрицателното въздействие върху околната среда. Това са изводите в доклад, изготвен от Центъра за изследване на демокрацията в София....

Прочети цялата публикация