Nellyo.wordpress.com | 24.11.2021 18:54:36 | 63

За забрана на насочената реклама, разполагана на базата на проследяване на онлайн поведението


Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) е независим европейски орган, който допринася за единното прилагане на правилата относно защитата на данните  в Европейския съюз и насърчава сътрудничеството между органите за защита на данните в ЕС. ЕКЗД е съставен от представители на националните органи за защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните […]

Прочети цялата публикация