Fakti.bg | 29.11.2021 13:20:11 | 320

Бойко Атанасов за ФАКТИ: Може да ползваме румънския модел - да създадем орган, подобен на антикорупционна агенция


Закриването на специализираното правосъдие беше гласувано на първо четене в последните мигове на 46-тото Народно събрание. В рамките на преговорите между ПП, ДБ, ИТН и БСП за коалиционно споразумение закриването на специализирания съд и специализираната прокуратура отново се върна на дневен ред. Въпросът е - на кого трябва да се възложи работата на тези структури след закриването им и как да бъде организирана тази работа за постигане на най-добри резултати.

По темата от ФАКТИ разговаряхме със следовател Бойко Атанасов.

“При създадената законодателна рамка в България, в момента специализираните органи разследват едновременно и организирана престъпност, и корупция, и престъпления, свързани с еврофондовете. Това са три несъвместими стълба, които трябва да бъдат разследвани от три различни органа. Такава е идеята и на Европейската прокуратурата - създадена е отделно. Смесването на разследващи функции от едни и същи хора може да доведе - и виждаме как довежда, до голям брак в работата, до никаква успешност в провеждането на разследвания”, посочи следователят в началото на разговора.

“Според мен най-важно е да се заимства един успешен модел за работа. Интересен и доста сполучлив модел на функциониране на специализирано правосъдие за разследване на корупцията е създаден в Румъния. Става дума за антикорупционната агенция, която оглавяваше Лаура Кьовеши и която беше създадена при прозрачни правила за назначаване. Важно е в тази агенция да бъдат назначени хора, които би следвало да имат професионални и лични качества и които не би следвало по никакъв начин да могат да дискредитират дейността на органа, разследващ корупцията”, каза той.

“В настоящия орган, който разследва корупцията - специализираната прокуратура, бяха прехвърлени механично сбор от хора от други органи, в преобладаващата си част без конкурс. Тези хора първо бяха командировани, след това бяха преназначени без конкурс. За малкото от тях, които бяха назначени с конкурс, нямаше специфични критерии и правила, които да определят какви прокурори и следователи да бъдат там”, припомни следовател Атанасов.

“Друг изключително важен момент в този орган за разследване на корупция, който би следвало да е самостоятелен орган, е, че в него трябва да има необходимия брой експерти - вещи лица, които да са назначени на щат. В момента се работи с вещи лица, които са вписани в градски съд или други съдилища. Това в преобладаващата си част са пенсионирани експерти, има и хора, които са вещи лица на свободна практика.

В Румъния самият орган има свой собствен набор от вещи лица, които са специалисти във всяка една област и са назначени там. Те трябва по никакъв начин да не влияят на бъдещ процес, а напротив - да подпомагат изграждането на обвинителна теза, като съдът да не е поставен в зависимост да се осланя единствено и само на тяхното мнение в бъдеще. Това ще доведе до облекчаване на работата, до бързина на работата, която да не е за сметка на качеството. Напротив - качествените бързи актове могат да доведат и до бързи съдебни актове, и до присъди”, смята още Бойко Атанасов.

“Може да се ползва един работещ модел - просто да се вземе и да се приложи тук. Не е нужно наново да се открива топлата вода, тъй като това е доказано като модел на функциониране и в Румъния, и в други държави в Европейския съюз, откъдето Румъния е заимствала модела на работа”, обобщи той.

Според Бойко Атанасов корупцията у нас категорично може да се разследва от орган, подобен на антикорупционната агенция, която беше ръководена от Кьовеши.

Остават разследването на организираната престъпност и на злоупотребите с еврофондове. “По отношение на организираната престъпност, могат да се се ползват структури, които имаме изградени в момента - окръжните прокуратури, които до създаването на специализираната прокуратура се занимаваха с това, показаха, че имат добра стиковка със службите и се доказаха като функциониращ апарат.

За мен организираната престъпност трябва да се преследва от специализираните органи на МВР - там има достатъчно специализирани разследващи органи. Мисля, че окръжните прокуратури са способни да противостоят и да внасят подобни обвинителни актове. Това е доказано във времето”, посочи следователят.

“Относно делата за злоупотреба с еврофондове, които се разследват от европейските делегирани прокурори на местна почва, смятам, че трябва да се изгради самостоятелен разследващ апарат, подобен на този за противодействие на корупцията. Нужно е, за да не може върху този самостоятелен разследващ апарат да се оказва влияние от местните власти. Създаването на такъв апарат е изключително важен момент и е предпоставка за нормалното функциониране на Европейската прокуратура”, смята още той.

Според следовател Бойко Атанасов след закриването на специализирания съд и прокуратура, висшата корупция, организираната престъпност и злоупотребите със средства на Европейския съюз трябва да се разследват отделно. За целта на национално ниво трябва да бъдат създадени съответните разследващи органи, в които да бъдат назначени на щат експерти - технически и икономически, които да допринасят за изграждане на обвинителната теза.

“В момента делегираните прокурори работят със специализираната прокуратура, а организираната престъпност е в специализираната прокуратура, висшата корупция също е там. Виждаме - резултати няма. Имаме едно натоварване на тази прокуратура със свръхочаквания, неслучайно от законодателя са дадени текстове всички тези разследвания да са там, а резултати да не виждаме”, смята следователят.

“Специализираният наказателен съд и Апелативният специализиран наказателен съд са създадени като извънредни съдилища. Подобна родова подсъдност не е необходимо да има. Според мен основният момент е разследването - да има едно качествено разследване, за да може в съда да се внасят годни актове. Абсолютно недопустимо е да съществува подобна специализирана юрисдикция. Тя е показвала, че не функционира по най-добрия начин, около нея има доста компрометиращи факти, включително самите председатели на тези съдилища, хората, които се изпращат от Висшия съдебен съвет - говоря за Галя Георгиева, за Георги Ушев. Въпросните личности са достатъчно компрометирани и по никакъв начин не са се доказали като безспорни професионалисти, а напротив - помагат да се изгради мнението, че там не се работи качествено”, посочи още той.

“Имам дела, които са изпратени в специализирания съд след внесени обвинителни актове. Близо 10 години те не приключват - тръгват от начало, връщат се, пътуват нагоре-надолу, докато обвиняемите умират. Говоря за дела за стотици милиони, от които е пострадал бюджетът на държавата. Нямаме окончателни актове по големи дела за стотици милиони, дела, по които и аз съм работил. Това е смущаващо и говори, че този орган е престанал да функционира в момента, в който е създаден”, завърши Бойко Атанасов.

Прочети цялата публикация