Avtora.com | 22.09.2022 14:00:43 | 30

„Светът за българския воин. Книга четвърта. Многоезично издание“, Димитър Димитров


Първата гледка, която се изпречи пред очите ми при пристигането в София, беше група от двадесет и пет яки, загорели млади мъже в светлосиви униформи. Това беше първото ми впечатление от великата трудова армия на България. The first sight that greeted my eyes upon coming into Sofia was a gang of twenty-five husky, bronzed young men in light gray uniform. That was my first glimpse of the great labour army of Bulgaria. THE ALPS, THE DANUBE AND THE NEAR EAST, 1925 Откриватели на трудовата повинност са българите, които я въведоха скоро след войната. Може би именно по тази причина

Прочети цялата публикация