Cross.bg | 30.09.2022 03:46:00 | 160

СС обсъди готовността ни за реакция при усложняване на обстановката в Черноморския регион


  Готовността на местната власт за реакция при усложняване на обстановката в широкия Черноморски регион бе основна тема на провелото се днес заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, председателстван от премиера Гълъб Донев. Той беше закрит за медиите. На него присъстваха част от министрите, които имат пряко отношение към националната сигурност, както и шефовете на службите. Напрежението на международната сцена се покачва. Освен обявената частична мобилизация, се очаква в петък Русия официално да присъедини към територията си четирите украински области, в които се проведоха референдуми.В хода на дискусията членовете на Съвета по сигурността у нас се обединиха единодушно около решението отговорните институции да направят преглед и актуализация на плановете за защита при бедствия. Заедно с това представителите на местната власт в координация с МВР да организират преглед за наличностите и състоянието на индивидуалните и колективните средства за защита при кризи. Специален акцент беше поставен върху подобряване и засилване на взаимодействието между съставните части на единната спасителна система и органите на изпълнителната власт.В рамките на заседанието на Съвета по сигурността бяха обсъдени и мерки за справяне с войната на пътя. Междуведомствена работна група ще изготви предложения за промени в законодателството, които ще имат за цел подобряване на безопасността на движението

Прочети цялата публикация