Mediapool.bg | 08.11.2022 16:13:03 | 394

НС прие два вида компенсации заради скъпия ток на бизнеса


Парламентът в крайна сметка прие решение за компенсиране на небитовите потребители заради скъпия ток според това дали са внедрили мерки за енергийна ефективност или ползват възобновяеми енергийни източници за собствени нужди. С разликата между 200 лв./МВТЧ и борсовата цена на електроенергията ще бъдат подпомагани онези предприятия, общини, здравни и социални заведения, които спестяват енергия или произвеждат такава. По-малко пари – разликата между 250 лв./МВтч и цената на свободния пазар, ще получават бизнеси, които нямат такива енергоефективни мерки, чието прилагане ще се доказва от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Ако пък клиенти са получили с измама и неправомерно помощта, ще я връщат в петорен размер. Това обаче ще важи само за присъединените към мрежата високо напрежение, за останалите помощта ще е при цени на тока над 200 лв./МВтч, гласуваха депутатите в пленарна зала във вторник. Първоначално внесеният проект на предложение от ГЕРБ-СД предвиждаше диференциални прагове от 200 и 250 лв./МВтч, като по-голямата помощ бе предвидена за присъединените на високо напрежение, а по-малката – за клиентите на средно и ниско напрежение. В парламентарната енергийна комисия миналата седмица обаче депутатът от БСП Драгомир Стойнев предложи той да е еднакъв и да е 200 лв., при положение, че в момента е 250 лв. При окончателното гласуване депутатът от "Демократична България" Владислав Панев предложи разделяне на помощта заради скъпия ток според енергийната ефективност при предприятията на високо напрежение. Намерения за подпомагане с ангажимент за икономии на енергия декларираше и служебният министър на енергетиката Росен Христов, но не внесе такива текстове. Според сега приетите "крайни клиенти присъединени в мрежа високо напрежение да бъдат компенсирани за разликата между базовата цена от 200 лв. за мегаватчас и средната пазарна цена за базов товар на сегмента "ден напред" на Българската независима енергийна борса, умножена по коефициент 0.80 за количествата, върху които се дължи цена "задължения към обществото". Коефициентът да бъде повишен с 0.1 при доказани от фирма за енергийно обследване инвестиции в енергийна ефективност през последните 3 години; ако имат издадени удостоверения за направени поне 10 процента енергийни спестявания годишно; докажат инвестиции във ВЕИ, покриващи поне 20 процента от собствените им енергийни нужди в последните три години или предоставят данни от мрежовия си оператор за намалено потребление на база месечни фактури. Ще се признава и сключен договор за изграждане на инсталация за възобновяема енергия за собствено потребление със срок за изпълнение до края на 2023 г., докогато се предвижда да продължи подпомагането на небитовите потребители заради скъпия ток. В случай на установена злоупотреба получилият неправомерно повечето компенсации ще ги връща в петорен размер на Фонда "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС), който ще продължи да изплаща помощите. Според Панев двата прага ще предотвратят изплащането на средства за няколкостотин фирми, повечето от които и без това отбелязват рекордна година откъм печалби и продажби. "Няма никакъв смисъл държавата да им плаща субсидии за сметка на цялата енергетика, ако те не осигурят нещо в замяна. А от инвестиции в ефективност имаме нужда всички. Това ще направи страната ни енергийно независима, което е супер важно особено сега", заяви депутатът от ДБ и благодари на "Продължаваме промяната" и ГЕРБ, че са подкрепили предложението му. Народното събрание реши също така да задължи правителството да определи какви вноски от приходите си заради високите борсови цени на тока ще правят и частните производители на електроенергия във Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Кабинетът ще има десет дни срок да предложи реда и размера на тези вноски. По определянето им Министерството на енергетиката вече работи, но има големи спорове относно определянето на праговете на приходите от продажбата на енергия, над които ще се изземат средствата и на частните енергийни компании. В момента ФСЕС се захранва само с иззетите печалби от АЕЦ "Козлодуй", НЕК и ТЕЦ "Марица Изток 2" като Министерството на енергетиката решава каква част от тях да внесе във ФСЕС, а няма ясно разписани правила. Редакцията за изземането на приходите и на частните компания бе направена от вносителя на проекта на решение за компенсациите на небитовите потребители Делян Добрев от ГЕРБ. Срокът от десет дни бе изискан от лидера на БСП Корнелия Нинова.

Прочети цялата публикация