Kaldata | 24.11.2022 14:56:10 | 73

Излезе системата за синтезиране на изображения Stable Diffusion 2.0


Компанията Stability AI представи втората версия на ИИ системата с машинно обучение Stable Diffusion, която може да синтезира и променя изображенията на базата на предложен от потребителя шаблон или текстово описание на естествен език. Кодът на инструментариума за обучението на невронната мрежа е написан на програмния език Python с използването на фреймуърка PyTorch, а сорс […]

Прочети цялата публикация