frognews.bg Спорт | 24.11.2022 15:01:57 | 14

По данни на преброяването: Българският етнос е 84.6%; турският - 8.4%, ромският - 4.4%


Към 7 септември 2021 г. българската етническа група обхваща 5 118 494, или 84.6% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 0.2 процентни пункта. Това показват данните на НСИ от последното преброяване.

Прочети цялата публикация