Nellyo.wordpress.com | 25.05.2023 10:14:03 | 88

Доклад за състоянието и тенденциите на медийната индустрия в ЕС


Публикуван е доклад на Европейската комисия, чиято цел е да проучи медийните тенденции и да анализира потенциалното им въздействие върху медийните пазари в ЕС. Той разглежда три медийни сектора (аудиовизуални медии, по-специално новинарски медии и видео игри), предоставяйки преглед на пазара, технологични тенденции и нововъзникващи модели на производство и потребление на ниво ЕС 27. Прогнозните […]

Прочети цялата публикация