Nellyo.wordpress.com | 25.05.2023 10:24:22 | 136

Европейски произведения: доклад на ЕК


На сайта на Съвета е публикуван доклад SWD(2023) 152 finalза редовния мониторинг на изпълнението на мерките относно популяризирането на европейски произведения чрез аудиовизуални медийни услуги, както е посочено в Директива 2010/13/ЕС, Директивата за аудиовизуалните медийни услуги („AVMSD от 2010 г.“) Последният доклад беше за периода периода 2011-2014 г. Настоящият доклад обхваща години 2015–2019 както за […]

Прочети цялата публикация