Cross.bg | 18.09.2023 14:29:00 | 61

Зарядните точки за електромобили в България са се увеличили с над 350 за 7 месеца


 Към средата на март тази година, броят на зарядните точки за електромобили в България бе на ниво от 1016 зарядни станции. Разположени на територията на 750 локации, те бяха със 70 повече в сравнение с последната справка от края на ноември 2022 година. Към средата на септември 2023 година, данните на vsichkotok.bg сочат, че броят на локациите е увеличен до 990, а този на зарядните точки до 1372. Станции за бързо (DC) зареждане има на 290 локации в България, което е значително увеличение на фона на 204-те към средата на март тази година. 70 от бързите зарядни станции са разположени в и около (10 километра) София, 25 около и в Пловдив, 20 в и около Бургас и 13 около и във Варна. Общият брой на CCS зарядни точки в България е 313 (220 към средата на март). Впечатление в общата картина на зарядната инфраструктура в България, прави позиционирането на компанията Fines Charging, която на повече от 140 локации, оперира 128 DC и 73 AC зарядните станции.  

Прочети цялата публикация