Cross.bg | 25.09.2023 15:28:01 | 130

БАК се включва в Обществения съвет към КЕУИТ


 Българската асоциация по киберсигурност вече е част от експертното консултативно звено към Комисията, създадено с цел сътрудничество при обсъждане, изразяване на позиции, поемане на инициативи, търсене и предлагане на решения в областта на дигитализацията, електронното управление, информационните технологии и информационното общество (КЕУИТ). Общественият съвет подпомага Комисията при организирането и провеждането на публични дискусии и обсъждания по въпроси и законопроекти от значим обществен интерес. Ключовото звено е форма на партньорство между Народното събрание и неправителствения сектор, с цел засилване на прозрачността в законодателния процес, осигуряване на обществено наблюдение и контрол върху дейността на законодателния орган и въвличане на експертен капацитет в работата на Комисията. Водещата неправителствена организация в България по въпросите на киберсигурността, защитата на личните данни и мрежовата и информационната сигурност, от своя страна, има многобройни партньорства със стратегически и академични институции, представители на бизнеса и неправителствения сектор както в България, така и на европейско равнище. Мисията на БАК да разпространява надеждна и точна информация и да действа като платформа за студенти, преподаватели и експерти в областта на киберсигурността набира все по-широка подкрепа и се радва на засилен институционален и публичен интерес. Представител на Асоциацията в Обществения съвет ще бъде Кирил Григоров, член на УС на БАК

Прочети цялата публикация