Cross.bg | 05.12.2023 15:02:00 | 61

Зам.-министър Йоцев: МЗХ подготвя нормативни промени за подобряване на достъпа на пазара за повече производители


 Министерство на земеделието и храните подготвя нормативни промени по отношение доставките на първична земеделска продукция, така че да се урегулират по-добре отношенията между операторите по веригата. Убедени сме, че с тези промени ще се подобрят възможностите за достъп до пазара на повече производители. Това информира заместник - министърът на земеделието и храните Александър Йоцев по време на 17-ти Коледен форум „Да! На българската храна", организиран от Стандарт медия в София. Акцент в дебатите, който премина с широк кръг участници от законодателната, изпълнителната власт и бизнеса, бяха и теми, свързани с очакванията на хранителната индустрия за облекчаване на административната тежест и продължаване на добрите практики за участие в процеса на изготвяне и съгласуване на водените политики в сектора. Във връзка с обсъжданата тема за демографската криза, която се отразява и на работната ръка, заета в земеделието, заместник-министърът информира, че тече интензивна комуникация с Министерство на труда и социалната политика за съвместни мерки за стимулиране и задържане на младите хора чрез създаване на атрактивни условия за труд в страната като алтернатива на работа извън нея. "Вече сме поканили колегите от Българска аграрна камара да се включат в разговорите, ще поканим и останалите подсектори да участват, за да потърсим заедно решения на проблемите с работната ръка", посочи зам.-министър Йоцев

Прочети цялата публикация