Auto-press.net | 12.02.2024 07:52:36 | 81

Continental с уникална система за изпитване на гуми


Continental с уникална система за изпитване на гуми

Continental разработва новаторски технологии и услуги за устойчива и мрежова мобилност на хора и техните стоки. Основана през 1871 г.,...

Прочети цялата публикация