Mediapool.bg | 02.04.2024 13:20:37 | 56

ББР ще дава оборотни пари на строителите за санирането на сгради


Българската банка за развитие съобщи, че ще подкрепи реализирането на мерки за енергийна ефективност на сгради от Националния план за възстановяване и устойчивост и на проекти по Европейските структурни и инвестиционни фондове. Държавната банка ще отпуска оборотно финансиране за строителните фирми, които имат сключен договор с бенефициенти по проекти, одобрени за безвъзмездна финансова помощ.

Прочети цялата публикация