Dnes.bg Политика | 15.05.2024 13:55:21 | 85

Сметната палата даде на АДФИ две министерства и 34 общини


Одитните доклади са разпратени по компетентност

Прочети цялата публикация