Cross.bg | 15.05.2024 16:57:00 | 231

Изработва се нова стратегия на ББР за периода 2024-2026 г.


В Министерството на иновациите и растежа се проведе първото официално заседание на  междуведомствена работна група. Тя е създадена със заповед на министър-председателя Димитър Главчев и има за цел да очертае приоритетните за икономиката на страната сектори и икономически дейности, в които може да се включи Българската банка за развитие (ББР), както и да приеме политики за намаляване на регионалните дисбаланси. Групата се ръководи от министъра на иновациите и растежа Росен Карадимов и в нея участват заместник-министърът на финансите Стефан Белчев, на икономиката и индустрията - Николай Павлов, на иновациите и растежа - Веселина Минчева и Красимир Якимов, на регионалното развитие и благоустройството - Веселина Терзийска, на отбраната - Аделина Николова, на енергетиката - Ива Петрова, на транспорта и съобщенията - Борис Герасимов, на здравеопазването - Бойко Пенков, и на туризма - Ирена Георгиева. Представители в нея са още националните работодателски организации, синдикатите и Националното сдружение на общините в Република България, които са и членове на Консултативния съвет към Българската банка за развитие. Основните приоритети, около които се обединиха членовете на работната група, са програми, осигуряващи подкрепа и контрол на ползване на средствата в стратегически сектори като здравеопазване, сигурност, отбрана и военно-промишлен комплекс, ВиК сектор и енергетика

Прочети цялата публикация