Cross.bg | 15.05.2024 17:28:00 | 255

По инициатива на ученици бяха събрани над 900 килограма непотребен текстил


Въпросите за опазване на околната среда и устойчиво развитие стават все по-актуални, а образованието и активната гражданска позиция на младежите играят ключова роля за това промяната да бъде възможна. Един добър пример в тази посока е проектът „Аз рециклирам - за по-чисто и устойчиво бъдеще на своя град", реализиран от Националната финансово-стопанска гимназия и активните младежи от клуб „Дигитални предприемачи" с ръководител г-жа Елма Стойчева, с подкрепата на Столична община и програма „София - град на младите и активните". В рамките на този проект, ученици от пет различни училища в София се ангажираха да бъдат посланици на каузата за намаляване на текстилния отпадък и да обучават своите връстници по темите, свързани с текстилното замърсяване и начините за справяне с него. Този важен образователен проект обедини ученици от Националната финансово-стопанска гимназия, Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев", 23 СУ „Фр. Ж. Кюри", Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, 37 СУ „Райна Княгиня" и 15 СУ „Адам Мицкевич". Заключителното събитие по проекта се проведе във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), където участниците споделиха своите успехи, предизвикателства и вдъхновяващи истории. Резултатите от усилията на учениците бяха впечатляващи, като те успяха да съберат над 900 килограма текстил за рециклиране

Прочети цялата публикация