Cross.bg | 14.06.2024 16:24:00 | 75

Вицепремиерът и министър на финансите Людмила Петкова се срещна с посланик Ирене Мария Планк


Заместник министър-председателят и министър на финансите Людмила Петкова и посланикът на Федерална Република Германия Н. Пр. Ирене Мария Планк обсъдиха възможностите за засилване на традиционно много добрите търговски и икономически отношения между двете страни. Министър Петкова потвърди, че служебното правителството продължава усилията за реализиране на основните приоритети - присъединяване към еврозоната, пълноправен Шенген и членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Тя изрази благодарност за продължаващата подкрепа на германската страна по пътя ни към реализирането на тези цели. Финансовият министър запозна посланик Планк с напредъка по техническата подготовка за приемането на единната европейска валута и изрази очакване проектът на Закона за въвеждане на еврото в Република България да бъде приет от 50-то Народно събрание в кратък срок. Сред темите за разговор бяха още икономическата конюнктура в ЕС, търговските отношения и баланс между двете икономики, нивата на преките чуждестранни инвестиции и възможностите за взаимен принос и развитие на основни икономически сектори.

Прочети цялата публикация