Cross.bg | 24.06.2024 05:51:00 | 75

Съветът на ЕС одобри регламент за устойчив дизайн на продукти


 Съветът на Европейския съюз прие Регламента за екодизайн, който установява нови изисквания за устойчивост на продуктите. Този регламент заменя съществуващата Директива за екодизайн и разширява нейния обхват, извън енергийните продукти, до всички стоки, пуснати на пазара на ЕС. Производителите вече ще трябва да проектират продуктите по начин, който намалява енергийното потребление и минимизира отрицателното въздействие върху околната среда. След подписването му от председателя на Европейския парламент и председателя на Съвета, регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила на 20-ия ден след публикуването му. Регламентът ще се прилага от 24 месеца след влизането му в сила. Това споделиха от Българска асоциация по рециклиране. Разширяване на обхвата на устойчивостта Новият регламент въвежда по-широк подход към устойчивостта и екодизайна, обхващайки аспекти като ефективност, издръжливост, въглероден отпечатък и рециклирано съдържание. Според регламента всички продукти, влизащи в ЕС, трябва да отговарят на неговите изисквания, включително специфичните екодизайн критерии, посочени в чл. 5. Тези критерии включват рециклирано съдържание, екологичен отпечатък, издръжливост, надеждност, дълготрайност, поправимост, поддръжка, присъствие на вещества, предизвикващи безпокойство, възможност за рециклиране, оползотворяване на материалите и повторно производство

Прочети цялата публикация