Искра.бг | 10.07.2024 00:00:43 | 99

Банки и застрахователни дружества – основни купувачи на новата емисия ДЦК


На 8 юли Министерството на финансите успешно преотвори емисия от 6-годишни държавни ценни книжа /ДЦК/, която първоначално беше пусната в обращение на 13 май 2024 г. Емисията е деноминирана в лева и има падеж на 15 май 2030 г. с годишен лихвен купон от 3,25%. В резултат на проведеното преотваряне обемът на емисията в обращение […]

Материалът Банки и застрахователни дружества – основни купувачи на новата емисия ДЦК е публикуван за пръв път на Искра.бг.

Прочети цялата публикация