БНР | 17.03.2018 23:46:07 | 71

Алианите в България отбелязаха пролетния празник "Невруз"


За четвърта поредна година алианите в България отбелязаха пролетния празник "Невруз" в силистренското село Брадвари. 
Организатори са Силистренската община и Общинският съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, народно читалище "Заря 1957". През 2009 година ЮНЕСКО включи празника в представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството, а през следващата година Общото събрание на ООН го утвърди с резолюция като международен.
"Невруз" е персийска дума и означава нов ден, а с празника алианите изпращат зимата и посрещат пролетта. Изпълнява се ритуален танц, наречен "Семах" в съпровод на струнния инструмент саз, като в танца участват и мъже, и жени.

Прочети цялата публикация