Nellyo.wordpress.com | 12.06.2018 15:16:39 | 236

Съд на ЕС: марки – цвят


Днес беше оповестено решение на Съда на ЕС (голям състав) по дело C‑163/16 с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Rechtbank Den Haag (Първоинстанционен съд Хага, Нидерландия)  в рамките на производство по дело Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS срещу Van Haren Schoenen BV  – след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено […]

Прочети цялата публикация