БНР | 13.06.2018 14:48:13 | 94

ЕС планира повече пари за вътрешна сигурност и отбрана след 2020 г.


Европейската комисия представи днес подробно предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. със значително увеличаване на текущото общо финансиране за сигурността - от 3,5 млрд. евро на 4,8 млрд. евро. За новия Европейски фонд за отбрана са предвидени 13 млрд. евро, чиято цел е да укрепи военните, които десетилетия наред се осланяха основно на САЩ, предаде БГНЕС.

Комисията предлага да удвои финансирането на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) — ключовият финансов инструмент за подкрепа на усилията на държавите членки в областта на сигурността, от 1 млрд. евро на 2,5 млрд. евро.

Новият фонд ще включва нов набор от цели, по-голяма гъвкавост и по-добро реагиране при извънредни ситуации, по-добро координиране между политиките на ЕС, силно външно измерение, укрепване на агенциите на ЕС.

ЕК предлага новият фонд за отбрана от 13 милиарда евро да предостави 4,1 милиарда евро за пряко финансиране - по-специално под формата на безвъзмездни средства, на конкурентоспособни съвместни научноизследователски проекти. След фазата на научните изследвания ще са на разположение 8,9 милиарда евро, които ще допълват инвестициите на държавите членки чрез съфинансиране на разходите за разработване на прототипи и за последващи дейности по сертифициране и изпитване.

За периода 2021-2027 г. Съюзът ще продължи да предоставя и строго целева финансова помощ за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения. За България и Словакия общо сумата е в размер на 118 милиона евро, като 63 милиона евро от тях са за дейностите в АЕЦ „Козлодуй“.

552 милиона евро са предвидени за ядрените обекти в Литва. Други 348 милиона евро ще бъдат отпуснати за извеждане от експлоатация и управление на радиоактивните отпадъци от съоръженията за ядрени научни изследвания на Европейската комисия, а със сума в размер на 160 милиона евро ще бъдат подпомогнати дейности, свързани с общата ядрена безопасност и ядрените гаранции.

Прочети цялата публикация