Nellyo.wordpress.com | 09.07.2018 08:24:10 | 259

Обнародваха измененията в Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав


В Държавен вестник, бр.  56 от 6 юли 2018 г. е обнародвано очакваното Постановление №122 от 29 юни 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в РБ, приет с ПМС №202 (ДВ бр.75 от 2010 г.). §31. Постановлението влиза  в сила от датата на обнародването […]

Прочети цялата публикация