Nellyo.wordpress.com | 04.08.2018 10:49:36 | 165

Прилагане на медийната директива: принцип на държавата на произход


През 2018 г. Европейската комисия е приела решение, с което прилага въведения от самото начало  на европейското медийно законодателство (директива Телевизия без граници, 1989) принцип на държавата на произход при трансграничен пренос на телевизия и забраната на втори контрол. Принципът е препотвърден и при ревизията на Директивата за аудиовизуални медийни услуги, която се очаква да […]

Прочети цялата публикация