Cross.bg | 14.09.2018 13:11:00 | 199

Веска Ненчева към учителите: Вие доказахте, че създавате и утвърждавате успехи


 Веска Ненчева към учителите: Вие доказахте, че създавате и утвърждавате успехи, въпреки трудностите и недомислията в образователната система Чрез образованието трябва  да съхраним българщината Позиция на ПГ на „БСП за България“ Отново сме в навечерието на новата учебна година, отново училищният звънец ще събере в класните стаи децата ни, отново учителите ще посрещнат своите ученици. Но колко от нас, колеги, са разбрали и си дават сметка, че учителите са изморени още преди да започнат първите си уроци! Колко от нас си дават сметка, че за голяма част от учениците, училището вече не е място, без което не могат. Какво се случва в българското училище, та то губи с всяка изминала година мястото си на огнище на знанието, губи пламъка на просветата! Факт е, че преди две години силово бе въведен нов Закон за предучилищното и училищно образование, без широка подкрепа от обществото и учителската гилдия. Това създаде хаос в системата на средното образование. Отне се правото на учителя на нормална педагогическа работа и изправи обществото пред проблеми, които се решават на парче, без дългосрочна перспектива.    Така е, когато един нов закон няма в центъра на своята философия издигане на пиедестал труда на учителя и знанието на ученика. Засега това се отлага във времето

Прочети цялата публикация