Cross.bg | 06.12.2018 15:48:01 | 259

Европейски експерти очертаха план за опазване на паметника Бузлуджа


Европа Ностра, водещата организация за културно наследство в Европа, и Институтът към Европейската инвестиционна банка публикуваха технически и финансов доклад, съдържащ стратегия за опазване и развитие на паметника Бузлуджа. Сградата беше обявена за един от 7-те най-застрашени обекта на културно наследство в Европа за 2018 г. по номинация на фондация "Проект Бузлуджа". Според експертите "паметникът Бузлуджа е уникално инженерно постижение" и "шедьовър на архитектурата и изкуството от явно европейско значение заради своята история, изключителни характеристики и многобройни възможности за ново предназначение". В момента паметникът е изоставен и се руши. "Основната цел на този план за действие е възстановяването на паметника. Първо, той трябва да се обезопаси и да се приведе в използваемо състояние, а след това да му се вдъхне нов живот чрез организиране на туристически посещения и допълнителни събития като семинари, концерти и изложби. Основният замисъл е не да се възстанови оригиналният вид на паметника, а да се приспособи за нови и атрактивни предназначения. Друга основна цел е паметникът да бъде извън бъдещи политически противоречия", се казва в доклада. Докладът предлага следния план за действие. Сградата е държавна собственост и в момента се управлява от Областна администрация Стара Загора

Прочети цялата публикация