Nellyo.wordpress.com | 12.04.2019 17:15:54 | 188

Отново за проекта на Национална стратегия за развитие на българската култура


5 април 2019 Парламентарен контрол (стенограма) ЕМИЛИЯ СТАНЕВА-МИЛКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Въпросът ми е свързан с изработване на Национална стратегия за развитие на българската култура, която е публикувана вече в рамките на месец. Уважаеми господин Министър, през годините нееднократно е повдигана темата за изработване на един основен стратегически документ, […]

Прочети цялата публикация