Yurukov.net | 10.06.2019 11:26:19 | 162

Данните от Copernicus са вече в Windy.com


От години следя различни визуализации на данните за замърсяването. Покрай един нидерлански акаунт следящ данните на Luftdaten, част от мрежата на които са AirBG, попаднах на европейския проект Copernicus. Всъщност, знаех отдавна за него, но не бях запознат с обширните данни, които предоставя свободно. Накратко, казано, това е мрежа от сателити, които следят различни показатели...

Прочети цялата публикация