frognews.bg Спорт | 25.08.2019 08:16:47 | 74

Сдружение „Зограф”: Боил Банов завършва мандата си с недовършен „Български Лувър”


Изоставеното южно крило на галерия „Квадрат 500”откъм столичната улица „Оборище” е с рушаща се фасада, която е опасна за живота и здравето на минувачите, алармира сдружение „Зограф” и очаква Инспекторатът на Столична община да санкционира чнновниците от Министерство на културата за нехайството и лошото стопанисване на имота.

Прочети цялата публикация