Dir.Bg | 11.09.2019 11:05:01 | 37

Правителството прие Национална програма срещу замърсяването на въздуха


Целта е намаляване на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици

Прочети цялата публикация