БНР | 12.09.2019 04:42:55 | 78

НС прие Годишния доклад за състоянието на националната сигурност за 2018 г.


Депутатите ще обсъдят Доклада за националната сигурност за 2018 година. В него се отчита повишение на честотата, обхвата и разнообразието на киберпрестъпленията в България. Друг вид заплахи за сигурността са свързани с миграционния натиск към страната, като през 2018 г. тенденцията за неговото намаляване се запазва. 

Акцент е поставен върху влезлия в сила Антикорупционен закон, с който се е разширил кръгът от лицата, задължени да подават имуществени декларации. В борбата с тероризма се отправят препоръки за по-засилено сътрудничество на международно ниво.

Прочети цялата публикация