Cross.bg | 12.09.2019 09:40:00 | 50

Кристиан Вигенин: Докладът за националната сигурност е най-общо отчетничество и до голяма степен е безсмислен


„Качеството на един доклад се определя не от неговата обширност, а с акцентите и политиките, които извежда. В този доклад няма такива. Той е небалансиран, защото в него има теми, по които има ненужни детайли, а най-общи констатации по теми, които имат пряко отношение към националната сигурност". Това каза зам.-председателят на Народното събрание Кристиан Вигенин от парламентарната трибуна при обсъждането на годишния доклад за националната сигурност за 2018 г. Той добави: "Липсата на акценти показва, че докладът е едно най-общо отчетничество, а липсата на препоръки го прави до голяма степен безсмислен." Вигенин коментира, че един от ключовите въпроси, които застрашават националната сигурност на България - задълбочаващото се социално разделение в страната, не е показан достатъчно. „Тази пропаст вместо да се затваря, откакто сме член на ЕС, се разтваря. Разликата между доходите на най-бедните и най-богатите продължава да нараства и е най-голяма в сравнение с другите страни в ЕС. Заедно с това продължават да растат и регионалните различия и дисбаланси", коментира още социалистът. Той добави, че въпреки наближаващия край на втория програмен период, който е насочен към регионалната политика, тези дисбаланси не намаляват. Вигенин заяви, че различията между регионите определено са риск за националната сигурност на страната, особено там, където става дума за обезлюдяването на пограничните региони

Прочети цялата публикация