Cross.bg | 03.10.2019 06:27:00 | 47

Расте броят на първокласниците, за които българският не е майчин език


Стремително расте броят на първокласниците, за които българският не емайчин език. През тази учебна година това се отнася за всяко трето дете у нас, обявиминистърът на образованието и науката Красимир Вълчев, в началото на първия срок.Според тези данни от общо 60 000 първокласници, около 20 000 трудно или почти неговорят български език. За сравнение, през 2017 година броят на децата с друг майчинезик, различен от българския, е бил под една четвърт от общия брой първокласници.Невладеенето на български език е основна причина за отпадане от образователната система. Въпреки действащия механизъм за обхват на учениците, през миналата година от училище са отпаднали 5000 деца. 105 са първокласниците в 75-о основно училище „Тодор Каблешков" в столичния квартал „Факултета". За 100% от тях обаче майчиният език не е български. Как се справят учителите там? Елена Иванчева е учител в 75-оосновно училище „Тодор Каблешков" от 23 години. Сега е доволна от учениците си, но в началото срещала трудности с тях. „Имаше деца, които не знаеха български и беше трудно. Не пишат домашни, родителите рядко се сещат да проверят в чантата, че детето трябва да си научи уроците за следващия ден", обясни Елена Иванчева. Учителите тук не крият, че в началото на учебната година усилията им са насочени предимно в това да говорят с учениците си на един език

Прочети цялата публикация