Cross.bg | 03.10.2019 12:41:00 | 45

Инспекцията по труда отчита ръст с над 12% на разрешенията за работа на непълнолетни


За поредна година дадените разрешения за работа на непълнолетни лица нарастват спрямо предходната година, като за деветте месеца на 2019 г. те надхвърлят 8700 бр., съобщиха от инспекцията по труда. За сравнение за същия период през м.г. са били 7720 бр., което е ръст с повече от 12%. Едва 159 бр. са отказите при 115 бр. през 2018 г., което означава под 2% от исканията. Традиционно икономическите дейности, в които се наемат непълнолетни, са хотелиерство, ресторантьорство и търговия. Най-активно те работят през лятната ваканция.За ученици, включени в дуална форма на обучение, са дадени над 600 бр. разрешения за деветте месеца на т.г. Девет са случаите на отказ. Такъв се постановява, когато условията на труд на работните места, определени за работа на учениците, не отговарят на законодателните изисквания за санитарно-хигиенните норми - превишени експозиции на шум, на прах, нормите за микроклимата и др., или застрашават физическото и психическото им здраве. В тези случаи работодателите се насочват да определят други работни места в съответствие със закона и когато го направят, получават разрешение за новите работни места. Следва да се отбележи, че законодателството не прави разлика в изискванията за достъп до пазара на труда на непълнолетни лица, наемани в реалната икономика, и такива, наемани във връзка с дуалното обучение. С даването на разрешение те поемат отговорност, че непълнолетните няма да работят, респективно да се обучават, във вредни за тях условия

Прочети цялата публикация