Mvr.bg | 08.10.2019 11:27:45 | 30

Министър Маринов представи позицията на България по темите на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“

 

В рамките на формата „Вътрешни работи“ на заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ България приветства инициативата на Финландското председателство да продължи дискусията по развитието на модерните технологии и влиянието им върху правоприлагането. Колкото по-активно и ефективно използваме новите технически достижения, толкова по-адекватно ще се справяме с актуалните заплахи за сигурността, заяви министър Маринов. Той подчерта важността от възприемането на координиран подход, в диалог с научните и изследователски среди. В този смисъл България напълно подкрепя идеята за създаване на Център за иновации в Европол, който да подпомага държавите членки с модерни технически ресурси и висококвалифицирани експерти.

Министрите дискутираха също  и въпроса за хибридните заплахи и вътрешната сигурност с оглед набелязването на начини, по които ЕС би могъл по-добре да подкрепи държавите членки при откриването, идентифицирането и противодействието от гледна точка на правоприлагането и гражданската защита. Разглеждаме въпроса като мултидисциплинарен и считаме, че в работата по него следва да бъдат ангажирани структури и механизми от различни европейски политики, посочи  министър Младен Маринов, подчертавайки ключовото значение на координирания и адекватен отговор не само от всички компетентни институции на национално ниво, но и на съвместни действия в рамките на ЕС.

Вътрешните министри обсъдиха и мерките за по-ефективна превенция, разкриване и справяне с формите на насилствен екстремизъм и тероризъм, както и  подготовката за прилагане на новата правна рамка за оперативна съвместимост.

Прочети цялата публикация