Actualno Политика | 09.10.2019 11:25:00 | 43

RAND Corporation: България често отстъпва под натиска на Москва


Съществува необходимост в по-надеждна и устойчива стратегия за военно сдържане. Румъния и България няма да могат самостоятелно да отразят удар от страна на Русия, а верността на Турция към Алианса в условията на бъдеща криза с Русия е под голям въпрос. НАТО и нейните партньори и единомишленици в този регион нямат нужда да съответстват на Русия във военно отношение. Разгръщането на предови системи на ПВО и бреговата отбрана в Румъния и България за противодействие на настъпателни ракетни заплахи

Прочети цялата публикация