Struma.com | 10.10.2019 07:43:43 | 134

Факултетът по изкуствата към ЮЗУ „Неофит Рилски“ обявява прием в нова специалност


Катедра “Телевизионно, театрално и киноизкуство” към Факултета по изкуствата на ЮЗУ „Неофит Рилски“ обявява прием в нова бакалавърска програма – „Аудио-визуални изкуства и продуцентство в развлекателните индустрии“.

Желаещите да се обучават в новата специалност, която е със срок на обучение 4 години, кандидатстват с: приемен изпит (събеседване с кандидатите за интереси и знания в областта на изкуствата) или с оценката от матурата по...

Продължава

Прочети цялата публикация