Cross.bg | 10.10.2019 14:23:00 | 47

Еврокомисията ще съди Полша заради политически контрол над съдиите


Европейската комисия реши днес да предяви иск срещу Полша пред Съда на ЕС с искане за ускорена процедура във връзка с новия режим за дисциплинарните производства срещу полските съдии, предаде пресслужбата на институцията. През април комисията даде началото на производство за установяване на нарушение на основание, че новият режим на дисциплинарните производства нарушава независимостта на съдебната власт на полските съдии и не осигурява необходимите гаранции за защита на съдиите от политически контрол, както се изисква от Съда на ЕС. По-конкретно полското законодателство позволява съдиите в обикновените съдилища да бъдат подложени на дисциплинарни разследвания, процедури и санкции въз основа на съдържанието на техните съдебни решения, включително въз основа упражняването на техните права съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) да поискат преюдициални заключения от Съда на ЕС. Освен това новият режим на дисциплинарните производства не гарантира независимостта и безпристрастността на дисциплинарния състав на Върховния съд, състоящ се само от съдии, избрани от Националния съдебен съвет, който от своя страна се назначава политически от полския парламент (Сейм). Новият режим на дисциплинарните производства не гарантира, че съд, "създаден със закон", ще взема решенията на първа инстанция по дисциплинарни производства срещу съдиите в обикновените съдилища

Прочети цялата публикация