Cross.bg | 01.11.2019 10:12:00 | 77

Учебният център на ЕНЕРГО-ПРО отвори врати за бъдещи електро-техници


Ученици от Професионалната гимназия по електротехника във Варна по-сетиха Учебния център на ЕНЕРГО-ПРО непосредствено преди нацио-налния празник, посветен на народните будители. Бъдещите електротех-ници и електроинженери преминаха практическо запознаване със съоръ-женията от електроразпределителната мрежа в среда, аналогична на ре-алната. Експерти на ЕРП Север демонстрираха работата на съоръжени-ята в специално оборудваните учебни зали в Центъра. По време на сре-щата обучителите представиха пред учениците как протича „Пътят на електроенергията" и ролята на електроразпределителната компания в целия процес. Традиционно всяка година в навечерието на Деня на народните будители ЕНЕРГО-ПРО отваря вратите на Учебния център във Варна за ученици и преподаватели от учебните заведения в Североизточния регион с цел интегриране на образованието към бизнеса и практическо запознаване на бъдещите енергетици със значимостта на сектора за икономиката на страната.  

Прочети цялата публикация