Nellyo.wordpress.com | 01.11.2019 12:59:27 | 99

Финансиране на БНТ и БНР 2020: нормативи и трансфери


Министерският съвет е приел решение за утвърждаване на нормативи за час продукция на БНТ и на БНР.  Както е известно, размерът на държавната субсидия за двете обществени медии се определя на принцип “на час програма” по тарифа, приемана от МС. Например за 2016 г. размерът е бил определен така: Чл. 6. Утвърждава норматив за час […]

Прочети цялата публикация